INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Jacek Szostak, prowadzący działalność pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Szostak” – Domy Kanadyjskie Jacek Szostak z siedzibą w Podleśnej Woli 96, 32-200 Miechów, przetwarza dane osobowe swoich klientów – nabywców domów wybudowanych w systemie kanadyjskim. Jest w tym zakresie Administratorem Państwa danych.
 2. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki
  i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO realizacji działalności gospodarczej Administratora, to jest w celu sprzedaży i budowy domów
  w systemie kanadyjskim.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania będą miały ograniczone zastosowanie z uwagi na treść odpowiednio art. 17 ust 3 lit. e, art. 18 ust 1, art. 21 ust 1 RODO.
 5. Klientowi przysługuje również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidłowości przetwarzania.
 6. Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez Administratora na czas przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń ze strony kontrahenta, nie dłużej jednak niż 6 lat. Dokumentacja skarbowa będzie przechowywana przez okres 5 lat.
 7. Odbiorcami danych osobowych klienta są:
 8. Alfacom FHU Adam Wolka, ul. Jagiellońska 15 /17, Miechów;
 9. Biuro Rachunkowe „Maadar s.c. Małgorzata Konieczna, Teresa Wrzesień, ul. Racławicka 23; 32-200 Miechów.
 10. Podanie danych osobowych, choć dobrowolne, jest warunkiem możliwości zawarcia umowy o budowę (nabycie) domu w systemie kanadyjskim.
 11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.